ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

  • Όλοι όσοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
  • Διαθέτουν ΑΜΚΑ
  • Είναι Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) (ΚΕΑ)
  • Έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους στο ΕΕΕ ότι επιθυμούν να καταστούν και ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ.

H εγγραφή των ωφελούμενων γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και ενεργοποιείται την 1η του μεθεπόμενου μήνα εισαγωγής.

Πατήστε εδώ

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν κατά μέσο όρο 200.000 νοικοκυριά και 400.000 μέλη κάθε μήνα.