Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ- GDPR)

Η Δ.Α. του Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για την εναρμόνισή της  με τον Κανονισμό Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ-GDPR) έχει εκδώσει την παρούσα πολιτική απορρήτου που αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, δεσμεύεται για την εφαρμογή της με πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική περιλαμβάνει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016, ήτοι:

  • Την αναφορά της Δ.Α. ως προς την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της:

Μπορείτε ελεύθερα να επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα μας,  χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Η Δ.Α. του Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ   δε συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies και για το λόγο αυτό έχουμε εκδώσει ειδική πολιτική για την χρήση των cookies ακόλουθα.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με την πολιτική μας, τότε αυτός δύναται να σταματήσει την περιήγησή του.

  • Την τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Η Δ.Α. του Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων στα έργα που διαχειρίζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα αποθηκεύει προς χρήση αναλόγως των Υπηρεσιών που παρέχονται από τις Οργανωτικές της Μονάδες, βάση και των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης έχει στη διάθεσή της, μέσω του Οργανισμού μέρος του οποίου είναι (ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ),  δεδομένα των φυσικών προσώπων που αποτελούν το στελεχιακό της δυναμικό.