Τι είναι το ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ):

  • Υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και Βασικών Υλικών Αγαθών (όπως είδη ατομικής υγιεινής, καθαριστικά, σχολικά είδη κ.λπ.), σε όσους έχουν ανάγκη.
  • Προάγει την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση με Συνοδευτικά Μέτρα.
  • Συνεισφέρει στην εξάλειψη της φτώχειας και τη μείωση του κίνδυνου φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το ΤΕΒΑ αφορά:

  • Όλους όσοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
  • Διαθέτουν ΑΜΚΑ
  • Είναι Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)
  • Έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους στο ΕΕΕ ότι επιθυμούν να καταστούν και Ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ γίνεται από τις Κοινωνικές Συμπράξεις (Περιφέρειες, Δήμους και λοιπά ΝΠ Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα).

Για να ενημερωθείτε, επικοινωνήστε με το Δήμο σας.
Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των Δήμων / Κοινοτήτων.

INTERACTIVE MAP